11 de juliol de 2018

Borsa de treball de Personal Laboral de Serveis i Atenció Educativa

El Departament d'Ensenyament ens ha fet saber que comencen les tasques d’incorporació de les persones de borsa oberta a la borsa ordinària i posteriorment  l’actuació per a regularitzar els mèrits a data de 30/6/2018 de tots els candidats de la borsa. 

Per aquest motiu des d’avui dia 11 i fins diumenge 15 l’aplicació informàtica de la borsa no estarà operativa per a l’accés dels candidats i candidates.

Dilluns 16  de juliol, el Departament  farà pública la resolució d’incorporació de candidats i candidates i de regularització de mèrits.