29 de novembre de 2018

Contractes temporals d'educador/a d'educació especial en centres públics i integrador/a socialEl Departament ens ha informat que en relació als contractes temporals d’obra o servei determinat que es van formalitzar per inici de curs de les categories d’educador/a d’educació especial en centres públics i integrador/a social per donar cobertura a les noves SIEI, AIS i IFE, el Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda han donat el vistiplau a la seva continuïtat  fins a 31 d'agost de 2019, en els mateixos termes i condicions que ja havien indicat. 

Ens els propers dies el Departament farà els documents de pròrroga dels contractes.