20 de desembre de 2018

Reunió del Comitè Intercentres amb el Departament d'Educació
Oferta pública d’ocupació.

L’any 2017 es van aprovar 380 places de TEI. Aquest final d’any han de sortir publicades al DOGC 376 places més de TEI i 73 de TIS . Totes elles formaran part d’una futura convocatòria d’ oferta pública.

Abans d’iniciar el procés d’oposició es realitzarà un canvi de destinació (trasllats i promoció interna) pel personal fix de la categoria de TEI. Estem parlant d’unes 900 places aproximadament, al canvi de destinació, sortiran totes menys les que ja estan ocupades per personal fix. 

El Departament ens ha informat que aquest procés es realitzarà al llarg del primer trimestre de l’any 2019  i que un cop finalitzat ja es podrà començar a concretar el procés d’oferta pública.


Borsa de treball

El departament ens informa que davant la manca de persones a la borsa de Cuineres de llars d’Infants i personal Educador d’Educació Especial obriran la borsa extraordinària a partir del 7 de gener. Tant bon punt tinguem més informació d’aquest tema, la penjarem a la nostra pàgina web.


Tractament de les absències per indisposició.

Determinar com es gestiona aquest tema depèn de la conselleria de Funció Pública. CCOO demanem al Departament que un cop es determini com es justifiquen els dies d’indisposició que no causen baixa, el criteri sigui el mateix per tot el personal del centre tan si és funcionari com personal laboral (PAS)


Jubilacions parcials.

Després d’un període d’incerteses i de reclamacions hem aconseguit que el Departament tramités les jubilacions parcials del personal laboral temporal, per la qual cosa ens felicitem.
Per aquest proper any es preveu poder sol·licitar la jubilació parcial encara que amb uns altres paràmetres. D’aquesta qüestió us informarem amb més detall aviat.


Educació especial: procés d’habilitació i titulació.

En relació al curs d’habilitació que es va realitzar aquest estiu el Departament ens comenta que el van fer 140 persones de les quals 6 no van superar el curs i que encara en falten 60. Abans d’acabar el procés tornaran a oferir un nou curs d’habilitació. El Departament està treballant per fer la Resolució per la qual a les persones que han superat el curs se’ls reconegui l’habilitació.
CCOO exposa que la gent que ha fet aquest curs l’ha valorat molt positivament i demanem que s’ofereixi dins de la programació dels cursos de Formació del Departament perquè pugui accedir tothom.

CCOO manifestem que la gent que està cursant la titulació per la IOC està molt angoixada per la feina que suposa tirar endavant aquest pla d’estudis. Demanen una revisió de l’acord per tal de facilitar a tothom l’obtenció de la titulació. Així mateix volem que es valorin, abans d’acabar aquest període de quatre anys, les situacions personal relacionades amb l’edat.

Integradors socials

CCOO manifestem que hem rebut per part del personal TIS queixes sobre l’hora de convocatòria de reunió de les coordinacions territorials i sobre el contingut tractat a aquestes.

El Departament ens demana una mica més de temps per fer una valoració d’aquest projecte. Ens expliquen, que tal com es van comprometre, han fet una reunió informativa amb totes les direccions sobre el tema de funcions i horaris. El Novembre van fer una reunió amb els referents territorials i al gener en tenen prevista un altre, també van assegurar que els inspectors de zona estan informats.

Vam posar en comú que aquestes reunions han de servir per treballar casos reals i compartir experiències. Així mateix es va valorar en positiu  la programació de la formació per territoris.

Es recorda al Departament que hi ha TIS que comparteixen dos centres la qual cosa  s’ha de resoldre de cara al proper curs.


Vestuari de les llars.

CCOO demana acordar un sistema més àgil  de revisió i informació a les direccions de les llars sobre  la quantitat econòmica de la roba de treball. Ens emplacem amb el departament per revisar aquest tema durant el primer trimestre del 2019.


Actuacions en relació amb la llar d’infants El Vuit de Barcelona.

El Departament diu que ha demanat un estudi a l’assessoria jurídica i estan a l’espera de rebre una resposta i que ens informaran. El Comitè Intercentres manifestem que el Departament no es pot centrar únicament en un estudi jurídic , exigim que es prenguin altres mesures de tipus organitzatiu, social, pedagògiques per tal de fer possible la continuïtat d’un centre educatiu tan arrelat al barri .