6 de gener de 2019

BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL

Convocatòria extraordinària

Tal i com us vam informar en el resum de la darrera reunió del Comitè Intercentres, s’ha publicat  aquest divendres 4 de gener una convocatòria extraordinària (10/2019) i que obre un termini inicial des del proper dilluns 7 i fins com a mínim el dilluns 21 de gener. 
S’admetran sol·licituds per a noves incorporacions a la borsa de treball, així com per ampliar els àmbits territorials i les categories professionals dels actuals participants de la borsa per a les següents categories i àmbits geogràfics:
 · Educador/a d’educació especial en centres públics (C1) – EEE:
Alt Empordà, Baix Llobregat, Vallès Occidental, Bages, Baix Empordà, Berguedà, Cerdanya, Garrigues, Garrotxa, Osona, Anoia, Garraf, Alt Penedès, Alt Urgell, Alta Ribagorça, Maresme, Moianès, Noguera, Pallars Jussà, Pallars Sobirà, Pla de l'Estany, Pla d'Urgell, Priorat, Ripollès, Segarra, Segrià, Solsonès, Terra Alta, Urgell, Val d'Aran i Vallès Oriental.

· Auxiliar d'educació especial (D1) – AEE: Pallars Jussà i Maresme.
· Oficial/a de 1a, cuiner (D1) – CUI: Alt Camp, Baix Camp, Barcelona ciutat,
Barcelonès, Conca de Barberà, Garraf, Garrotxa, Gironès, Ripollès, Segarra, Segrià, Selva, Tarragonès i Vallès Occidental.

· Oficial/a de 1a, manteniment (D1) – OFI: Alt Camp, Baix Camp, Conca de Barberà,
Garrotxa, Gironès, Ripollès, Segarra, Segrià i Selva.

· Ajudant/a de cuina-netejador/a (D2) – NAJ: Conca de Barberà, Garrotxa, Gironès,
Ripollès, Segarra, Selva i Vallès Occidental.

La sol·licitud de participació a la borsa de treball s'ha de formalitzar per Internet a través del web de l'aspirant (aplicacions.ensenyament.gencat.cat/e13_borpas). Finalitzada la tramitació, es pot imprimir el full resum de la sol·licitud, que ja es considera registrada i presentada davant l'Administració.


Cal presentar, durant el termini de presentació de sol·licituds, al registre dels serveis territorials del Departament d'Educació o del Consorci d'Educació de Barcelona, demanats com a àrea de gestió, el document imprès que es genera a través de l'aplicació informàtica, on s'especifica la documentació justificativa dels requisits al·legats a la sol·licitud, per qualsevol dels mitjans que preveu l'article 16.4 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Es publicarà la llista de les persones inscrites a la borsa oberta que compleixen els requisits establerts, ordenats per la data de registre i d'entrada de la sol·licitud, així com les ampliacions d'àmbits territorials dels candidats actuals de la borsa.
Trobareu tota la informació a la web del Departement.