11 de gener de 2019

SALUT LABORAL : Parlem de la prevenció

SALUT LABORAL : Parlem de la prevenció
La Prevenció de riscos laborals té com a objectiu fonamental que la seguretat i la salut del personal treballador no es vegin alterades per unes condicions inadequades dels llocs de treball.
Pots veure del document aquí