26 de març de 2019

Assemblea de TEI i temari d'oposicions
Dissabte 30 de març de les 11 a les 13h

BARCELONA
Via laietana, 16 Sala d'actes

TARRAGONA
C/ August, 48. Sala 21

TORTOSA
C/ Ciutadella, 13 2n 

LLEIDA
C/ Enric Granados,5

GIRONA
C/ Miquel Blay, 1 Sala d'actes

ORDRE DEL DIA

  • Concurs de Canvi de destinació 
  • Oposicions de TEI Comentaris dels temaris. 
  • Oferta formativa
  • Temes d'actualitat: retorn de les pagues 2013,2014, Increment salarial, Justificació d'absències per motius de salut...
  • Torn obert de paraules