14 de maig de 2019

CCOO hem anat al Departament per denunciar la manca de substitucions del personal laboral.

Hem parlat amb la Subdirectora  General de Serveis i ens ha confirmat que es tracta d’un problema pressupostari, ja que els  pressupostos de la Generalitat estan prorrogats.  Així mateix ens ha informat que estan parlant amb  Economia per tal d'aconseguir  diners per fer front a la cobertura de les substitucions. El fet que no hi hagi pressupostos per garantir les substitucions del personal d'atenció educativa, CCOO ho denunciem com una manca de respecte vers els professionals que hi treballem. 

Hem insistit que cal garantir el servei de qualitat així com la urgència de cobrir les substitucions de les llars d’infants  i  centres d’educació especial. Hem demanat al Departament que agilitzin els tràmits amb Economia i que arribin les substitucions als centres com més aviat millor. Esperem tenir més informació aquesta mateixa setmana.

Us convidem a fer arribar les incidències com feu habitualment als serveis territorials i també a nosaltres, per tal de poder fer pressió davant l'administració.