22 de juliol de 2019

Regularització de la borsa de treball del personal laboral d'atenció educativa i suport a la docència


Avui, dia 22 de Juliol el Departament ha publicat al tauler electrònic de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, així com per Internet a la pàgina del Departament d’Educació la Resolució de regularització de la llista de participants de la borsa de treball de treball de les persones candidates de les convocatòries extraordinàries 10/2019 i 11/2019 i de l’experiència professional a l’Administració de la Generalitat de les persones que formen part de la borsa
Les persones que es van apuntar en la borsa oberta heu de comprovar  que ja esteu incorporades a la borsa ordinària.


Així mateix s’han actualitzat els serveis prestats fins a 30/6/19.