4 de juliol de 2019

Reunió del Comitè Intercentres amb el Departament (26 juny 2019)
Us informen de la reunió que vàrem tenir el Comitè Intercentres amb el Departament el passat dia 26 de juny. Volem destacar els següents temes:

1-    Representació del personal PAE en el consell escolar
El Departament ens diu  que aquest tema queda recollit a la Resolució de la convocatòria dels Consells Escolars en el sentit que, si hi ha una figura de Personal d’Atenció Educativa (PAE) es sumarà amb el PAS. Si n’hi ha més d’una PAE, s'ho  han de repartir entre elles.

Des de CCOO hem demanat compensació horària per l’assistència al Consell escolar.

2-  Borsa de treball 
Al personal FIX que estigui apuntat a la borsa d’una altra categoria se li oferiran millores de contracte quan es tracti de vacants.

3-    Criteris de provisió de la direcció de les llars d’infants (categoria A3 i B).
Han resolt el tema de la direcció  de la llar d'infants Dumbo amb la mobilitat funcional que ha demanat una educadora fixa d’una llar del Baix Llobregat. Queda pendent l’estudi dels criteris d’elecció de direcció, ja que pot suposar una modificació del VI Conveni Únic. 

4-    Previsió de noves contractacions pel curs 2018/2019
Del curs 2017-2018 hi ha 54 companyes amb un contracte amb data 31 d'agost i aquestes  places s'han d'incorporar a plantilla. També el Departament té previst incrementar la plantilla amb unes 60 dotacions més d’EEE; estan fent un estudi d’on hi ha la necessitat per ubicar-les. CCOO hem demanat un acte públic per la seva adjudicació
  
5-    Temari general i específic d’Integrador/a Social
Ens presenten l’esborrany del temari, li fem unes aportacions i queda pendent de signatura. Manifestem al Departament la necessitat de fer una mesa tècnica de TIS per fer una valoració de les coordinacions horitzontals que s’han realitzat al llarg d’aquest curs.

6-    Situació del personal ajudant de cuina-netejador de les llars d’infants.
 Entreguem les signatures que ens han fet arribar les Llars d’Infants. El Departament les recull i es compromet a fer un estudi de la situació.

7-    CET de Tarragona
Es va denunciar que no cobrien les substitucions  i el mal funcionament de la borsa. Vam demanar una reunió per parlar del CET en el seu conjunt per tal d’abordar les diferents problemàtiques.


Esperem tenir una altra reunió amb el Departament al llarg d’aquest mes de juliol

Us desitgem bones vacances!!!